Sectors d’especialització

A B.Link som conscients de la importància d’apostar per projectes que cerquen un benefici comú, donen resposta a problemes de caràcter social i defensen els drets humans.

Per aquest motiu, comptem amb un equip plural amb formació i experiència molt variades i especialitzat en l’assessorament de projectes cooperatius.

A continuació,  presentem els sectors d’especialització en què treballem!

Turisme sostenible i regeneratiu

Com generar el mínim impacte mediambiental en el desenvolupament d’activitats turístiques? O, fins i tot, com reforçar el medi ambient mitjançant el turisme, tot revertint-ne els efectes negatius? Aquest sector d’especialització engloba projectes que busquen fomentar el turisme respectuós amb l’entorn i l’ecosistema, a més d’afavorir la cultura local i l’ocupació de la seva població. El turisme sostenible i regeneratiu és una prioritat per tal de conservar els recursos naturals, preservar la identitat cultural de les comunitats amfitriones i garantir l’activitat del turisme per a les futures generacions.

Descobreix alguns dels nostres projectes

Competitivitat empresarial: clústers, internacionalització i innovació

Per garantir la competitivitat empresarial és fonamental apostar per la innovació, la internacionalització,  la digitalització i el foment de la R+D+I. Aquest tipus de projectes tenen la finalitat de donar resposta al repte de la globalització, i aconseguir un creixement econòmic inclusiu i sostingut que impulsi el progrés de tots els actors.

Explora alguna de les nostres iniciatives

Biodiversitat, medi ambient i canvi climàtic

El canvi climàtic, juntament amb la pèrdua de biodiversitat, són els grans reptes ambientals mundials de la humanitat. Comptar amb una societat més eficient en la gestió dels recursos és imprescindible. Aquests projectes tracten de proposar solucions i minimitzar la petjada ecològica per aconseguir la transformació d’àrees urbanes i rurals. Reduir les emissions, fomentar l’economia circular i protegir els oceans formen part d’aquest repte.

Coneix alguns dels nostres projectes

Mobilitat i cohesió territorial

Una mobilitat urbana més intel·ligent i sostenible, el desenvolupament socioeconòmic territorialment equilibrat dins d’una regió i l’accessibilitat de tots els ciutadans als serveis,  infraestructures i equipaments públics són prioritats de l’agenda actual. Els projectes cooperatius englobats en aquest sector busquen millorar la cohesió territorial i trobar formes que s’adaptin a les noves dinàmiques de la població i la seva mobilitat.

Coneix alguns dels exemples:

Sector social

Els projectes relacionats amb el sector social volen millorar la qualitat de vida de les persones, així com afavorir la inclusió dels col·lectius més vulnerables. Les iniciatives d’aquest sector proposen nous models socials i idees que donin resposta als principals problemes que afecten la societat. La innovació social és un factor clau a l’hora d’aconseguir un desenvolupament sostenible que beneficiï el benestar dels ciutadans.

Explora els nostres projectes:

Esport i cultura

Un altre dels nostres principals sectors d’especialització són l’esport i la cultura. Treballem amb projectes cooperatius que volen fomentar la cultura i l’esport com a eines de desenvolupament i millora de la societat. Aquest àmbit també inclou els projectes educatius i de recerca. Aquests tipus de projectes busquen, a través de l’esport, la cultura i l’educació, aconseguir una societat més inclusiva, justa i igualitària.

Descobreix alguns dels nostres projectes