LookUP

Supporting Tourism SMEs Triple Transition by Uncovering the value of the sky as a destination

El projecte LookUP, finançat pel programa de la Unió Europea per a la competitivitat de les PIMEs (Single Market Programme), té com a objectiu reforçar la sostenibilitat, la digitalització i la resiliència (triple transició) de les PIMEs del sector turístic centrades en activitats d’observació del cel.

L’impacte del COVID-19 en el turisme

El turisme ha estat un dels sectors més afectats per la pandèmia de la COVID-19. Les prohibicions de viatjar, els tancaments temporals i els problemes de seguretat han contribuït a alentir el creixement i el desenvolupament de l’ecosistema turístic de tota la UE. Per tal de mitigar l’impacte de la d’aquesta pandèmia i de qualsevol pandèmia futura, les PIMEs turístiques han de millorar la seva resiliència i la seva sostenibilitat, mentre impulsen la seva conscienciació, desenvolupament i capacitat en l’àmbit de les innovacions sostenibles.

El cel com a avantatge per a la sostenibilitat, la resiliència i la digitalització

El projecte LookUP és una invitació a redescobrir el valor del cel com a destinació turística, fent d’aquest recurs natural universal un actiu crític per a la transformació sostenible, digital i resilient dels sectors turístics (triple transició). Descobrir i redescobrir el firmament permet impulsar ecosistemes interconnectats que operin en el patrimoni natural, cultural i científic i abracin els valors de l’ecologia, la protecció de la biodiversitat, la reducció de la contaminació lumínica i el consum responsable d’energia. Aquests principis estan estrictament lligats a l’astroturisme, l’observació d’aus i les aurores boreals.

Set socis i cinc països

LookUP és un consorci de 7 socis de 5 països: Barrabés.biz (Espanya), Asociatia Judeteana de Turism Sibiu (Romania) Naturpolis LTD (Finlàndia), Dirección General de Turismo de Extremadura (Espanya), Znanstvenoraziskovalni Center Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti (Eslovènia), Quantitas SRL (Itàlia) i B.Link Barcelona Strategic Projects.