Qui som

Jordi Escribà - Soci co-fundador

jordi.jpg
 

Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona (UB) i Màster en Relacions Internacionals per l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). Té més de 15 anys d’experiència professional en els camps del desenvolupament de negoci internacional i el fundraising, durant els quals ha adquirit una excel·lent comprensió del funcionament dels donants internacionals i dels organismes multilaterals, especialment la Unió Europea, així com de les seves estratègies de finançament i mecanismes de contractació.

Aquest coneixement abasta la cerca de fons, la formulació i disseny de projectes, la gestió de projectes i la formació. Aquesta experiència professional l’ha desenvolupada tant des de la vessant pública a l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) i a la Comissió Europea a Brussel·les, com des de la vessant privada a la consultora B.LINK. Ha implementat projectes arreu de la Unió Europea així com a l’Amèrica llatina i al nord d’Àfrica.

Pel que fa als fons europeus, té una àmplia experiència en la formulació i gestió de projectes en els programes COSME, Erasmus +, Europa Creativa i de cooperació territorial (INTERREGs i ENI CBC MED), entre d’altres.

Té plena competència lingüística en Anglès, Francès, Català i Castellà.

Linkedin Jordi Escribà

 

Marta Rojas - Sòcia co-fundadora

marta.jpg
 

És Llicenciada en Comerç Internacional per la Universitat Pompeu Fabra i Màster en Empresa i Desenvolupament per la Escola de Negocis de Copenhaguen (CBS). Compta amb més de 12 anys d’experiència en la concepció de projectes amb agents socials i econòmics tant del món públic com privat, en el seu disseny i formulació, partint de l'enfocament del marc lògic, així com la gestió, seguiment i tancament de projectes. Està completament familiaritzada amb les polítiques i procediments de contractació i finançament d' organismes multilaterals, especialment els de la Unió Europea.

Abans de co-fundar B.Link, va treballar a la seu de les Nacions Unides a Nova York (USA), a Ramboll Management (Dinamarca) i a l’Agència de Suport a l’Empresa (ACCIÓ) del Govern de Catalunya, sempre en relació al desenvolupament de projectes i programes de cooperació internacional. Durant aquests anys, s'ha especialitzat en el camp de la cooperació al desenvolupament econòmic, la innovació i la competitivitat empresarial, i en àmbits socials vinculats a la reducció de la pobresa i la inclusió social. Acumula una àmplia experiència pràctica en programes europeus tals com COSME, H2020, ERASMUS+, INTERREG, ENI CBC MED, REC, entre d'altres.

Té experiència a l’Amèrica Llatina i al Nord d’Àfrica i Orient Mitjà i plena competència en Anglès, Portuguès, Francès, Català i Castellà.

Linkedin Marta Rojas

 

Nicolas Espitalier - Soci

nico.jpg
 

És llicenciat en Economia i enginyer en Comerç Internacional i Finances per la Universitat de la Mediterrània (Marsella, França).

Porta més de 16 anys treballant en l'àmbit dels projectes europeus, des del disseny fins al tancament i l’avaluació, incloent el muntatge d’un partenariat transnacional, la formulació, la implementació i el seguiment d’activitats, i en particular en l'àmbit del suport a la competitivitat de les empreses. Del 2011 al 2015, com a Project Officer al Secretariat Conjunt del programa INTERREG MED, va estar involucrat en el disseny de polítiques europees: com a responsable de l’eix “Innovació”. Nicolas va estar a càrrec de la redacció de les convocatòries de propostes (Termes de Referència), l'avaluació, el seguiment i la capitalització dels projectes.

Des del 2015, ha tornat a la coordinació de projectes estratègics i ofereix la seva experiència en la gestió i coordinació de projectes complexos. Té una visió clara dels objectius, expectatives i recursos disponibles en nombrosos programes de la Comissió Europea (INTERREG, ENI CBC MED, H2020, IMI, ERASMUS +; COSME, etc.). A través del servei de consultoria i formacions de B.Link, ofereix un acompanyament de les administracions públiques en la seva internacionalització.

Finalment, Nicolas té fluïdesa en la comunicació, ja sigui com a orador principal o com a moderador de conferències. Té plena competència lingüística en Francès (llengua materna), Anglès, Castellà i Català.

Linkedin Nicolas Espitalier

 
 

Florianne Yvon

blink-florianne
 

Té dos màsters en Relacions Internacionals i en Ciències del LLenguatge, a més d'un títol universitari a América llatina i el Carib. Té experiència en el disseny, la formulació i la gestió de projectes, des de la concepció fins al tancament. També té bones capacitats en matèria de gestió financera i control, que van contribuir a la gestió eficaç dels recursos dels projects en els quals va participar.

Abans d'unir-se a l’equip de B.LINK, va treballar per a la xarxa internacional de Instituts i Alliances françaises, on va contribuir diàriament a la implementació de la diplomàcia cultural del Ministeri d’Affers Exteriors francès a través de nombrosos projectes destinats a reforçar la cooperació bilateral i promoure la cultura i la llengua franceses. Com a membre de ple dret del consorci House of Europe, va participar activament en l’elaboració i la formulació d’un programa pilot per al Servei d'Acció Exterior de la UE, amb l'objectiu de desenvolupar els intercanvis interpersonals entre Ucraïna i la Unió Europea en almenys divuit àmbits.

A més de tenir plena competencia lingüística en anglès, castellà, català i francés, posseeix excel·lents aptituds de gestió i comunicació interculturals, que ha adquirit durant els últims set anys que ha passat a l'estranger treballant en equips multiculturals.

linkedin Florianne Yvon

 

Edris Nikjooy

blink-florianne
 

És màster en afers internacionals per la universitat Sciences-Po Paris (França) i llicenciat en ciències polítiques i literatura per la Universitat de Durham (Regne Unit). Té experiència en institucions, polítiques i programes de la Unió Europea en diverses àrees geogràfiques i temàtiques. Ha adquirit valuoses habilitats en la gestió de projectes i finançament treballant amb diversos consorcis de socis internacionals.

Anteriorment, ha treballat al ministeri francès d’Afers Europeus i Exteriors, on ha desenvolupat polítiques i programes internacionals de desenvolupament en estreta col·laboració amb la Comissió Europea i d’altres organitzacions internacionals. A l’Agència Nacional de Salut Pública de França (Santé publique France), va donar suport al seguiment de les respostes europees i internacionals a la COVID-19 i va treballar amb experts en projectes europeus de salut pública. També ha treballat amb el Parlament Europeu i la Comissió Europea a Brussel·les.

Després de mudar-se del Regne Unit, ha viscut a diversos països, inclosos França, Bèlgica i Espanya, i té experiència professional treballant en equips multiculturals.

linkedin Florianne Yvon