Qui som

Jordi Escribà

És Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona i Màster en Relacions Internacionals per l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). Té més de deu anys d’experiència professional en els camps del desenvolupament de negoci internacional i el fundraising, havent adquirit una excel·lent comprensió del funcionament dels donants internacionals i els organismes multilaterals, així com de les seves estratègies de finançament i els seus mecanismes de contractació.

Aquest coneixement abasta des de la formulació i disseny de projectes, a la cerca de fons i la gestió de projectes. En Jordi ha desenvolupat aquesta experiència professional a l’Agència de Suport a l’Empresa (ACCIÓ) i a la Comissió Europea, i ha implementat projectes a l’Amèrica Llatina, el Nord d’Àfrica & Orient Mitjà i a l’Europa Central i de l’Est. Té plena competència lingüística en Anglès, Francès, Català i Castellà.


Marta Rojas

És Llicenciada en Administració d’Empreses per la Universitat Pompeu Fabra i Màster en Empresa i Desenvolupament per la Copenhagen Business School. Té més de set anys d’experiència en el disseny i gestió de projectes en el camp de la cooperació al desenvolupament i la cooperació empresarial, i està plenament familiaritzada amb les polítiques i procediments de contractació i finançament dels organismes multilaterals.

Abans de co-fundar B-Link, va treballar a Nacions Unides (Nova York), Ramboll Management (Dinamarca) i a l’Agència de Suport a l’Empresa (ACCIÓ) del Govern de Catalunya.

Té una àmplia experiència a l’Amèrica Llatina i al Nord d’Àfrica & Orient Mitjà i plena competència en Anglès, Portuguès, Francès, Català i Castellà.

 

Nicolas Espitalier

És llicenciat en Economia i enginyer en Comerç Internacional i Finances per la Universitat de la Mediterrània (Marsella, França).

Porta més de 14 anys treballant en l'àmbit dels projectes europeus, des del disseny fins al tancament i l’avaluació, incloent el muntatge d’un partenariat transnacional, la formulació, la implementació i el seguiment d’activitats, i en particular en l'àmbit del suport a la competitivitat de les empreses. Del 2011 al 2015, com a Project Officer al Secretariat Conjunt del programa INTERREG MED, va estar involucrat en el disseny de polítiques europees: com a responsable de l’eix “Innovació”.  Nicolas va estar a càrrec de la redacció de les convocatòries de propostes (Termes de Referència), l'avaluació, el seguiment i la capitalització dels projectes. Des del 2015, ha tornat a la coordinació de projectes estratègics i ofereix la seva experiència en la gestió i coordinació de projectes complexos. Té una visió clara dels objectius, expectatives i recursos disponibles en nombrosos programes de la Comissió Europea (INTERREG, ENI CBC MED,  H2020, IMI, ERASMUS +; COSME, etc.).

Finalment, Nicolas té fluïdesa en la comunicació, ja sigui com a orador principal o com a moderador de conferències. Té plena competència lingüística en Francès (llengua materna), Anglès, Castellà i Català.

 

La Nostra xarxa

La nostra filosofia rau en el treball en xarxa i les col·laboracions amb tercers, com a element clau per destinar les millors competències, solucions i expertesa en els projectes dels nostres clients.

B.LINK col·labora amb experts locals i internacionals i treballa estretament amb entitats que aporten valor afegit al nostre equip.